Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu

Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021—2027.

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 projektu/projektów związanych z rozwojem usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do mieszkańców gminy Przywidz zagrożonych wykluczeniem ze względu m.in. na wiek lub stan zdrowia, w tym w pierwszej kolejności w ramach konkursu nr FEPM.05.17-IZ.OO-OO 1/24.

l. Warunki jakie muszą spełniać potencjalni Partnerzy 

Składający ofertę powinni:

a)   Wpisywać się w katalog wnioskodawców dla konkursu nr FEPM.05.17-1Z.00-001/24, tj. posiadać status organizacje społecznej lub Tvviązku wyznaniowego lub być przedsiębiorcą.

b)  Wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zadania/usługi obejmujących świadczenie usług opiekuńczych i/[ub usług asystenckich i/lub innych zadań na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego.

II.       Zawartość oferty.

Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w pkt IV powinna zawierać:

a)    Koncepcję realizacji projektu wpisującego się regulamin konkursu nr FEPM.05.17-1Z.00-001/24.

b)    Propozycję własnego udziału w realizacji projektu.

c)    Opis posiadanego potencjału: osobowego, merytorycznego, doświadczenia analogicznego do zakresu planowanego projektu.

III.     Kryteria oceny.

Gmina Przywidz spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera kierując się następującymi kryteriami:

1. Kryteria opisane w części II pkt a-c:

•    Kryterium a. opisane w części II pkt a: 35 pkt

•    Kryterium b. opisane w części II pkt b: 35 pkt

•    Kryterium c. opisane w części II pkt c: 30 pkt

IV.     Dokumentacja składająca się na ofertę.

Na ofertę składają się co najmniej 

l .       Wykaz zadań zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zgodnie z vmaganiem opisanym w Części I pkt b (załącznik nr l).

2.          Formularz oferty - opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w Części II pkt a, b i c (załącznik nr 2.)

3.          Wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. KRS).

4.          Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnionego do reprezentacji zgodnie z wskazanym rejestrem).

  Fundusze Europejskie Dofinansowane przezURZĄD MARSZAŁKOWSKI dla Pomorza Unię EuropejskąWOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

V.     Termin i sposób składania ofert.

1.         Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres:

Urząd Gminy Przywidz, Gdańska 7, 83-047 Przywidz, w terminie do dnia 18.04.2024r.

2.         Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

VI.   Pozostałe informacje.

l. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do: 

a)    Wyboru co najmniej jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu objętego ogłoszeniem. 

b)    Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

c)    Negocjacji warunków realizacji zadania.

Wszelkie dodatkowe infomacje związane z naborem Partnerów można uzyskać pod nr telefonu

508787177 oraz adresem email: sekretariat@przywidz.pl

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu
Format: pdf, 88.72 kB
Załącznik nr 1.docx
Format: docx, 74.92 kB
Załącznik nr 2.docx
Format: docx, 78 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.