Urząd

podstrona

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przywidz jest Wójt Gminy.

Wójt Gminy Przywidz Zarządzeniem z dnia 25 maja 2018 roku na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (RODO) powołał Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz w osobie Małgorzaty Kozubal, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 58 711 68 68 lub adresem e-mail: iod@locuslege.pl

 

Dokumenty: