Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka jest to opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń:

  • podziału nieruchomości,
  • scalenia i podziału nieruchomości,
  • budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy Przywidz, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t. j. w Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.) obowiązują opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, budowa drogi ...).

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przywidz w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Nr L/308/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia  02 lipca 2010r, Nr 91, poz.1788) na terenie Gminy Przywidz obowiązuje opłata adiacencka w wysokości 20% różnicy między wartością, jaką miała nieruchomość przed podziałem i po jej podziale.

Kiedy?
a) jeżeli decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna,
b) jeżeli w wyniku podziału nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, wzrośnie jej wartość

Kto określa wartość nieruchomości przed jej podziałem i po podziale?
Określenie wartości nieruchomości Gmina zleca rzeczoznawcy majątkowemu, który sporządza stosowny operat szacunkowy, na podstawie którego oblicza się opłatę adiacencką.

Kto wnosi opłatę?
Osoby, które w dniu kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna, były jej właścicielami lub użytkownikami wieczystymi.

Procedura
a) Wójt Gminy wszczyna z urzędu postępowanie, zawiadamiając na piśmie strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją;
b) ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Termin
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr L/307/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r, w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia  2 lipca 2010r, Nr 91, poz. 1727)  na terenie Gminy Przywidz obowiązuje opłata adiacencka  w wysokości  35%  różnicy między wartością, jaką miała nieruchomość przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu.

kiedy?
a) opłata adiacencka naliczana jest w odniesieniu do każdej nieruchomości bez względu na jej rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (wyłączone są: nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne oraz w przypadku braku planu miejscowego, gdy nieruchomości wykorzystywane są na cele rolne i leśne)
b) jeżeli nastąpił wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku stworzenia możliwości podłączenia nieruchomości do tych urządzeń lub możliwości korzystania z wybudowanej drogi

Kto określa wartość nieruchomości przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej?
Określenie wartości nieruchomości gmina zleca rzeczoznawcy majątkowemu, który sporządza stosowny operat szacunkowy, na podstawie którego oblicza się opłatę adiacencką.

Kto wnosi opłatę?
Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych w chwili stworzenia warunków podłączenia do infrastruktury technicznej lub możliwości korzystania z wybudowanej drogi.

Procedura
a) Wójt Gminy wszczyna z urzędu postępowanie zawiadamiając na piśmie wszystkie strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją;
b) ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Termin:
Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca stawki procentowe opłaty adiacenckiej.

Rozłożenie opłaty adiacenckiej na RATY

Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat, w zależności od indywidualnej sytuacji materialnej wnioskodawcy i wysokości ustalonej opłaty. Warunki rozłożenia na raty określa wójt w decyzji, a w szczególności określa okres czasu, przez jaki będą uiszczane opłaty. W przypadku ustalenia przez wójta ratalnej opłaty, należności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki, której podstawą wpisu w księdze wieczystej jest decyzja o ustalenie opłaty adiacenckiej - raty roczne opłaty adiacenckiej podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Wnioski i formularze do pobrania

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.