Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

O referacie

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Zadania wykonywane przez pracowników Referatu:

W zakresie gospodarki nieruchomościami, melioracji i rolnictwa:

 • gospodarowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oraz niezabudowanymi tj. ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd;
 • gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami gminnymi;
 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste;
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań własnych Gminy;
 • komunalizacja i inwentaryzacja gruntów;
 • prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości;
 • wydawanie poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • obsługa spraw związanych z melioracjami, rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem

osoba odpowiedzialna:
Weronika Gajda (tel: (58) 682-59-93; email: nieruchomosci@przywidz.pl)

w zakresie geodezji:

 • wydawanie decyzji podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazewnictwo ulic

osoba odpowiedzialna:
Ewa Witkowska (tel: (58) 682-59-91; email: e.witkowska@przywidz.pl)

w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki:

 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych sąsiednich gmin, województwa i regionu;
 • wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rewitalizacji;
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 • wydawanie postanowień o zgodności planowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzenie spraw roszczeń finansowych w związku z  podziałem nieruchomości lub budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz ustalanie wysokości opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej wg oddzielnej procedury;
 • przygotowanie materiałów do zlecenia dokumentacji na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów formalno – prawnych
 • prowadzenie spraw roszczeń finansowych wynikających z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie wysokości opłat planistycznych wg oddzielnej procedury
 • przygotowanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz analiza wniosków;
 • realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami

osoby odpowiedzialne:
Katarzyna Miazga (tel: (58) 682-59-91; email: planowanie@przywidz.pl)
Mateusz Sieńko (tel: (58) 682-59-91; email: m.sienko@przywidz.pl)
Dorota Adamska (tel: (58) 682-59-92; email: urbanista@przywidz.pl)

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.