Logo Gminy Przywidz

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Dnia 31 października 2018 r. weszła w życie uchwała Nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2018 r., poz. 3909).

Uchwała ta ogranicza restrykcje w zakresie odległości nowej zabudowy od brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych położonych w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu – w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Poniżej link do uchwały

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3909/