Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 r.

 

I. Informacje ogólne: 

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które mają siedzibę na terenie Gminy Przywidz lub działają na rzecz jej mieszkańców. Wybór nastąpi na podstawie kwalifikacji kandydatów 
w danym obszarze merytorycznym. 

II. Skład Komisji Konkursowej:

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

  1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych
  2. Nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie 
  3. Zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

III. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

Czynny udział w pracach Komisji.
Rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
Niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
Członkowie komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego Komisji Konkursowej ujawnić informacji o przebiegu prac komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
Członkowie Komisji Konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
VI. Termin i sposób składania dokumentów: 

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu zgłoszeniowym w wybranym przez siebie obszarze w terminie do 29.02.2024r.
Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem kandydata oraz uprawnionej statutowo osoby/osób należy dostarczyć:
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, Przywidz, lub
za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) pod adres: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz.
Złożenie zgłoszenia nie stanowi gwarancji włączenia w skład Komisji Konkursowej.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i /lub dokumentów w formie załączników nie będą brane przy powołaniu komisji konkursowych. 
Spośród złożonych zgłoszeń Wójt Gminy Przywidz dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Wybrani członkowie Komisji zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie.
 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.