Logo Gminy Przywidz

System QMP

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br.
System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe
dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie
podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym
w kwocie:
 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,
do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu
dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora
dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.
W związku z niewielką świadomością beneficjentów o możliwości skorzystania
z tego programu, prosimy w ramach działalności sołectw, o pomoc w szerzeniu informacji
o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego,
jak również od 1 stycznia 2024 roku do bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym
użytkowanych w typie mięsno-opasowym, mleczno-opasowym lub opasowym.
Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników
uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek
do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP.
Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać
złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać
płatność o 1% z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa
tel. 666 337 299, biuro@pzpbm.pl, Regon 140126729
NIP 952-19-67-784, KRS 0000233381, Rachunek Bankowy 30 1500 1126 1211 2008 3369 0000
i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw
do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach
tegorocznych wniosków.
Korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach ekoschematu Dobrostan opasów
z praktykami: Utrzymanie zwierząt w systemie QMP, ściółka, zwiększenie powierzchni 50%
wybiegi pozwala uzyskać nawet 700PLN/sztuki (!). W ubiegłym roku rolnicy wykorzystali
z dobrostanu opasów tylko w 17%. Potrzebne lepsze dotarcie do nich z korzyścią dla nich.
Szczegółowe informacje dostępne na: https://qmpsystem.eu/
W załączeniu przesyłam informacje o kryteriach jakie muszą spełnić beneficjenci

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności