Logo Gminy Przywidz

Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie na nowy projekt pod nazwą ,,Edukacja bez barier w Gminie Przywidz”.

Fundusze Europejskie

Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie na nowy projekt pod nazwą ,,Edukacja bez barier w Gminie Przywidz”. Projekt ten został dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 na edukację włączającą w kwocie 1 033 581,00 zł. Natomiast cała wartość tego zadania to 1 087 980,00 zł. Koncepcją tego projektu jest pomoc uczniom z niepełnosprawnościami i problemami edukacyjnymi. Działania ukierunkowane są na:

· zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych w szkołach

· większe wsparcia psychologiczne

· zwiększenie zakresu i ilości zajęć terapeutycznych (terapia pedagogiczna, rewalidacja, trening umiejętności społecznych, Integracja Sensoryczna, muzykoterapia, zajęcia logopedyczne)

· zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (monitory, podłogi interaktywne, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, multimedialne programy terapeutyczne, wyposażenie do sal z gimnastyki i rytmiki)

Ponad to w szkołach w Trzepowie, Przywidzu, Pomlewie zostaną wyremontowane pomieszczenia w celu utworzenia gabinetów wyciszenia oraz gabinetów pracy terapeutycznej.

Projekt zakłada również udział nauczycieli w szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności