Logo Gminy Przywidz

REFERAT FINANSOWY

Parter

Stanowisko

Imię  i Nazwisko

Nr pokoju

Nr.tel

Skarbnik

Barbara Borowska

5

(58) 682-59-89

 

Podinspektor ds. windykacji

Ewelina Kron

2

(58) 691-51-81

Podinspktor ds. podatków i opłat

Magdalena Pułka

2

(58) 691-51-81

Zastępca Skarbnika

Inspektor ds. księgowości

Cecylia Cierocka

3

(58) 682-59-84

Inspektor ds. księgowości oświatowej

Małgorzata Jurczyk

4

(58) 682-59-83

Inspektor ds. księgowosci  i VAT

Marieta Szczęsna

3

(58) 682-59-84

Referent ds. księgowości

Lucyna Burant-Ciecholewska

3

(58) 682-59-84

Inspektor ds. płac

Ewa Szczypiorowska –Berlik

4

(58) 682-59-83

Inspektor ds. windykacji

Anna Koniecka

 

(58) 691-51-63

Referent ds. księgowości

Sylwia Dzieruk

4

(58) 682-59-83