Urząd

podstrona

Wysokość funduszu sołeckiego na poszczególne lata

 

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301),
Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2024 wynosi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30.06.2023

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2024r.

 

1.

Borowina

395

45 678,00 zł

 

2.

Częstocin

107

23 568,00 zł

 

3.

Huta Dolna

149

26 793,00 zł

 

4.

Jodłowno

258

35 161,00 zł

 

5.

Kierzkowo

144

26 409,00 zł

 

6.

Kozia Góra

65

20 344,00 zł

 

7.

Marszewo

270

36 082,00 zł

 

8.

Marszewska Kolonia

115

24 182,00 zł

 

9.

Michalin

344

41 763,00 zł

 

10.

Miłowo

111

23 875,00 zł

 

11.

Nowa Wieś Przywidzka

420

47 597,00 zł

 

12.

Olszanka

122

24 720,00 zł

 

13.

Piekło Górne

266

35 775,00 zł

 

14.

Pomlewo

726

71 089,00 zł

 

15.

Przywidz

1677

76 770,00 zł

 

16.

Stara Huta

187

29 710,00 zł

 

17.

Sucha Huta

263

35 544,00 zł

 

18.

Trzepowo

260

35 314,00 zł

 

Łącznie

 

5879

660 374,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody bieżące za rok 2022

46 791 165,11 zł

 

Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2022 r. wg GUS

6095

 

Iloraz Kb

7676,98

 

10*Kb

76769,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W terminie do 31 lipca 2023 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2024 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2023 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

 

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2023 wynosi

 

 

 

                           

 

                           

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30.06.2022

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2023r.

 

1.

Borowina

385

                                                                                                                               33 953,00 zł

 

2.

Częstocin

103

                                                                                                                               17 586,00 zł

 

3.

Huta Dolna

156

                                                                                                                               20 662,00 zł

 

4.

Jodłowno

259

                                                                                                                               26 640,00 zł

 

5.

Kierzkowo

144

                                                                                                                               19 965,00 zł

 

6.

Kozia Góra

68

                                                                                                                               15 554,00 zł

 

7.

Marszewo

270

                                                                                                                               27 278,00 zł

 

8.

Marszewska Kolonia

108

                                                                                                                               17 876,00 zł

 

9.

Michalin

347

                                                                                                                               31 747,00 zł

 

10.

Miłowo

118

                                                                                                                               18 456,00 zł

 

11.

Nowa Wieś Przywidzka

413

                                                                                                                               35 578,00 zł

 

12.

Olszanka

126

                                                                                                                               18 921,00 zł

 

13.

Piekło Górne

258

                                                                                                                               26 582,00 zł

 

14.

Pomlewo

686

                                                                                                                               51 423,00 zł

 

15.

Przywidz

1693

                                                                                                                               58 039,00 zł

 

16.

Stara Huta

190

                                                                                                                               22 635,00 zł

 

17.

Sucha Huta

256

                                                                                                                               26 466,00 zł

 

18.

Trzepowo

262

                                                                                                                               26 814,00 zł

 

Łącznie

 

5842

                                                                                                                            496 175,00 zł

 

                           

 

                           

 

                           

Dochody bieżące za rok 2021

35 154 261,74zł.                              

 

Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2021 r. wg GUS

6057

 

Iloraz Kb

5803,91                               

 

10*Kb

58039,1

 

                                 

 

 

 

W terminie do 31 lipca 2022 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2023 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów

i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.


 

 

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022

 

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022 
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2022 wynosi
 
W terminie do 31 lipca 2021 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2022 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.
 
 
                                                                                        Wójt Marek Zimakowski
 
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2022
           
DOCHODY BIEŻĄCE ZA ROK 2020 32 380 843,08 zł  
           
           
LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 5997
           
Kb 5399,506933 5399,51 10*Kb 53995,1  
           
WZÓR WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA DANE SOŁECTWO F= ( 2+Lm/100) x Kb    
           
           
LP. NAZWA SOŁECTWA LICZBA MIESZKAŃCÓW ** WYNIK WYNIK W ZŁ WYSOKOŚĆ FS
1. BOROWINA 380 31317,16            31 317,00 zł                                                    31 317 zł
2. CZĘSTOCIN 99 16144,5349            16 145,00 zł                                                    16 145 zł
3. HUTA DOLNA 148 18790,2948            18 790,00 zł                                                    18 790 zł
4. JODŁOWNO 253 24459,7803            24 460,00 zł                                                    24 460 zł
5. KIERZKOWO 151 18952,2801            18 952,00 zł                                                    18 952 zł
6. KOZIA GÓRA 68 14470,6868            14 471,00 zł                                                    14 471 zł
7. MARSZEWO 267 25215,7117            25 216,00 zł                                                    25 216 zł
8. MARSZEWSKA KOLONIA 107 16576,4957            16 576,00 zł                                                    16 576 zł
9. MICHALIN 350 29697,305            29 697,00 zł                                                    29 697 zł
10. MIŁOWO 115 17008,4565            17 008,00 zł                                                    17 008 zł
11. NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA 410 32937,011            32 937,00 zł                                                    32 937 zł
12. OLSZANKA 129 17764,3879            17 764,00 zł                                                    17 764 zł
13. PIEKŁO GÓRNE 244 23973,8244            23 974,00 zł                                                    23 974 zł
14. POMLEWO 647 45733,8497            45 734,00 zł                                                    45 734 zł
15. PRZYWIDZ 1701 53 995,10            53 995,00 zł                                                    53 995 zł
16. STARA HUTA 188 20950,0988            20 950,00 zł                                                    20 950 zł
17. SUCHA HUTA 255 24567,7705            24 568,00 zł                                                    24 568 zł
18. TRZEPOWO 264 25053,7264            25 054,00 zł                                                    25 054 zł
  SUMA 5776                                                     457 608 zł
           
           
*Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata źródło: GUS      
**Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 źródło: zbiór danych Gminy Przywidz      

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021  

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2021 wynosi

LP.

Sołectwo

Liczba stałych mieszkańców        Stan na dzień 30.06.2019 r.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na rok 2021 w zł

1.

BOROWINA

380

30 467,00 zł

2.

CZĘSTOCIN

99

15 706,00 zł

3.

HUTA DOLNA

148

18 280,00 zł

4.

JODŁOWNO

248

23 533,00 zł

5.

KIERZKOWO

153

18 543, 00 zł

6.

KOZIA GÓRA

71

14 235,00 zł

7.

MARSZEWO

261

24 216,00 zł

8.

MARSZEWSKA KOLONIA

102

15 864,00 zł

9.

MICHALIN

338

28 260,00 zł

10.

MIŁOWO

117

16 652,00 zł

11.

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

412

32 148,00 zł

12.

OLSZANKA

133

17 492,00 zł

13.

PIEKŁO GÓRNE

238

23 008,00 zł

14.

POMLEWO

636

43 914,00 zł

15.

PRZYWIDZ

1740

52 529,00 zł

16.

STARA HUTA

190

20 486,00 zł

17.

SUCHA HUTA

259

24 111,00 zł

18.

TRZEPOWO

266

24 478,00 zł

 

SUMA

5791

443 922,00 zł

Dochody bieżące za rok 2019

31 291 416,57 zł

Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2019 r. wg GUS

5957

Iloraz Kb

5252,88

10*Kb

52528,8

 

 

W terminie do 31 lipca 2020 roku przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2020 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2020 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

 

                                                                                        Wójt Marek Zimakowski

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020    

           W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2020 wynosi:

 

LP.

Sołectwo

Liczba stałych mieszkańców        Stan na dzień 30.06.2019 r.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na rok 2020 w zł

1.

BOROWINA

381

27 318,00 zł

2.

CZĘSTOCIN

96

13 917,00 zł

3.

HUTA DOLNA

149

16 409,00 zł

4.

JODŁOWNO

241

20 735,00 zł

5.

KIERZKOWO

151

16 503,00 zł

6.

KOZIA GÓRA

68

12 601,00 zł

7.

MARSZEWO

248

21 064,00 zł

8.

MARSZEWSKA KOLONIA

104

14 294,00 zł

9.

MICHALIN

313

24 120,00 zł

10.

MIŁOWO

111

14 623,00 zł

11.

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

401

28 258,00 zł

12.

OLSZANKA

132

15 610,00 zł

13.

PIEKŁO GÓRNE

224

19 936,00 zł

14.

POMLEWO

643

39 636,00 zł

15.

PRZYWIDZ

1755

47 018,00 zł

16.

STARA HUTA

178

17 773,00 zł

17.

SUCHA HUTA

253

21 299,00 zł

18.

TRZEPOWO

269

22 052,00 zł

 

SUMA

5717

393 166,00 zł

 

Dochody bieżące za rok 2018

27 689 079,94 zł

Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2018 r. wg GUS

5889

Iloraz Kb

4701,83

10*Kb

47018,30

 

 

W terminie do 31 lipca 2019 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2019 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

  Wójt Marek Zimakowski

 

 

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019    

            W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2019 wynosi:

Lp.

Sołectwo

Liczba stałych mieszkańców

Stan na dzień: 30.06.2018r.

Wysokość funduszu

sołeckiego

na rok 2019 w zł

1.

BOROWINA

381

26 722,00 zł

2.

CZĘSTOCIN

94

13 522,00 zł

3.

HUTA DOLNA

146

15 914,00 zł

4.

JODŁOWNO

243

20 375,00 zł

5.

KIERZKOWO

150

16 098,00 zł

6.

KOZIA GÓRA

68

12 326,00 zł

7.

MARSZEWO

248

20 605,00 zł

8.

MARSZEWSKA KOLONIA

104

13 982,00 zł

9.

MICHALIN

312

23 549,00 zł

10.

MIŁOWO

112

14 350,00 zł

11.

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

397

27 458,00 zł

12.

OLSZANKA

130

15 178,00 zł

13.

PIEKŁO GÓRNE

217

19 179,00 zł

14.

POMLEWO

642

38 726,00 zł

15.

PRZYWIDZ

1741

45 993,00 zł

16.

STARA HUTA

178

17 385,00 zł

17.

SUCHA HUTA

250

20 697,00 zł

18.

TRZEPOWO

267

21 479,00 zł

SUMA

5 680

383 538,00 zł

 

 

Dochody bieżące za rok 2017

26 929 026,94 zł

Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2017r. wg GUS

5 855

Iloraz Kb

4 599,32

10*Kb

45 993,20


            W terminie do 31 lipca 2018 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2018 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2018 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa,
w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wójt Marek Zimakowski


WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018

 

       W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na rok 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2018 wynosi:

 

Lp.

Sołectwo

Liczba stałych mieszkańców

Stan na dzień: 30.06.2017r.

Wysokość funduszu

sołeckiego

na rok 2018 w zł

1.

BOROWINA

377

24 463,00 zł

2.

CZĘSTOCIN

93

12 422,00 zł

3.

HUTA DOLNA

143

14 542,00 zł

4.

JODŁOWNO

242

18 739,00 zł

5.

KIERZKOWO

151

14 881,00 zł

6.

KOZIA GÓRA

69

11 405,00 zł

7.

MARSZEWO

251

19 121,00 zł

8.

MARSZEWSKA KOLONIA

107

13 016,00 zł

9.

MICHALIN

298

21 113,00 zł

10.

MIŁOWO

112

13 228,00 zł

11.

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

389

24 972,00 zł

12.

OLSZANKA

126

13 821,00 zł

13.

PIEKŁO GÓRNE

210

17 383,00 zł

14.

POMLEWO

634

35 359,00 zł

15.

PRZYWIDZ

1776

42 397,00 zł

16.

STARA HUTA

178

16 026,00 zł

17.

SUCHA HUTA

252

19 163,00 zł

18.

TRZEPOWO

267

19 799,00 zł

SUMA

5675

351 850,00 zł

 

 

Dochody bieżące za rok 2016

24 742 569,21 zł

Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 31.12.2016r. wg GUS

5 836

Iloraz Kb

4 239,65

10*Kb

42 369,50

 

 

            W terminie do 31 lipca 2017 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2017 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wójt Marek Zimakowski
Sporządziła: Edyta Skrzypek

 

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2016 wynosi:

Lp.

sołectwo

liczba stałych mieszkańców
stan na dzień: 30.06.2015r.

wysokość funduszu sołeckiego
na rok 2016 w zł

1.

BOROWINA

366

18 232 zł

2.

CZĘSTOCIN

95

9 502 zł

3.

HUTA DOLNA

139

10 920 zł

4.

JODŁOWNO

240

14 173 zł

5.

KIERZKOWO

151

11 306 zł

6.

KOZIA GÓRA

69

8 665 zł

7.

MARSZEWO

254

14 624 zł

8.

MARSZEWSKA KOLONIA

107

9 889 zł

9.

MICHALIN

290

15 784 zł

10.

MIŁOWO

113

10 082 zł

11.

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

391

19 037 zł

12.

OLSZANKA

133

10 726 zł

13.

PIEKŁO GÓRNE

206

13 078 zł

14.

POMLEWO

602

25 834 zł

15.

PRZYWIDZ

1 807

32 212 zł

16.

STARA HUTA

183

12 337 zł

17.

SUCHA HUTA

240

14 173 zł

18.

TRZEPOWO

272

15 204 zł

SUMA

5658

265 778 zł

 

Dochody bieżące za rok 2014

18 698 811,08 zł

Liczba mieszkańców Gminy- stan na dzień 31.12.2014r. wg GUS

5 805

Iloraz Kb

3 221,16

10*Kb

32 211,56


W terminie do 31 lipca 2015 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2016 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2015 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2015

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 marca 2014 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz.301), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2015 wynosi:

Lp.

sołectwo

liczba stałych mieszkańców
stan na dzień: 30.06.2014r.

wysokość funduszu sołeckiego
na rok 2015 w zł

 

1.

BOROWINA

365

18 408,00 zł

 

2.

CZĘSTOCIN

97

9 677,00 zł

 

3.

HUTA DOLNA

139

11 045,00 zł

 

4.

JODŁOWNO

243

14 433,00 zł

 

5.

KIERZKOWO

145

11 240,00 zł

 

6.

KOZIA GÓRA

68

8 732,00 zł

 

7.

MARSZEWO

252

14 727,00 zł

 

8.

MARSZEWSKA KOLONIA

106

9 970,00 zł

 

9.

MICHALIN

287

15 867,00 zł

 

10.

MIŁOWO

114

10 230,00 zł

 

11.

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

378

18 832,00 zł

 

12.

OLSZANKA

126

10 621,00 zł

 

13.

PIEKŁO GÓRNE

201

13 065,00 zł

 

14.

POMLEWO

580

25 413,00 zł

 

15.

PRZYWIDZ

1811

32 581,00 zł

 

16.

STARA HUTA

187

12 609,00 zł

 

17.

SUCHA HUTA

237

14 238,00 zł

 

18.

TRZEPOWO

278

15 574,00 zł

 

SUMA

5614

267 262,00 zł

 

Dochody bieżące za rok 2013

18 756 963,92

Liczba mieszkańców Gminy- stan na dzień 31.12.2013r. wg GUS

5 757

Iloraz Kb

3 258,11

10*Kb

32 581,10

 

W terminie do 31 lipca 2014roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2015 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2014 roku. Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2014

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXV/162/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 27.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim    (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z póź. zm.), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne Sołectwa na rok 2014 wynosi:

 

Lp.

SOŁECTWO

LICZBA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2014

1.

BOROWINA

360

16 781,00

2.

CZĘSTOCIN

100

8 990,00

3.

HUTA DOLNA

133

9 979,00

4.

JODŁOWNO

225

12 736,00

5.

KIERZKOWO

150

10 488,00

6.

KOZIA GÓRA

66

7 971,00

7.

MARSZEWO

258

13 725,00

8.

MARSZEWSKA KOLONIA

101

9 020,00

9.

MICHALIN

282

14 444,00

10.

MIŁOWO

125

9 739,00

11.

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

389

17 650,00

12.

OLSZANKA

124

9 709,00

13.

PIEKŁO GÓRNE

209

12 256,00

14.

POMLEWO

550

22 475,00

15.

PRZYWIDZ

1 882

29 966,00

16.

STARA HUTA

174

11 207,00

17.

SUCHA HUTA

226

12 766,00

18.

TRZEPOWO

283

14 474,00

RAZEM:

 

 

DOCHODY BIEŻĄCE NA ROK 2012

16 048 734,91

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY NA 31.12.2012 r. – według GUS

5 663

ILORAZ = Kb

2 833,96

10* Kb

28 339,60

 

W terminie do 31 lipca 2013 roku przekazano Sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne Sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2013 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gmin w terminie do dnia 30 września 2013 r.

Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi Gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnie ze strategią rozwoju Gminy.

Sporządziła: I. Kruczkowska           Wójt Marek Zimakowski

 

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2013

W związku z podjętą Uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 marca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2013 wynosi :

lp.

sołectwo

liczba mieszkańców
na 31.12.2010r.

wysokość funduszu sołeckiego w zł

1

Borowina

350

15 587,00

2

Częstocin 

98

8 445,00

3

Huta Dolna 

131

9 380,00

4

Jodłowno 

217

11 818,00

5

Kierzkowo 

142

9 692,00

6

Kozia Góra 

65

7 510,00

7

Marszewo 

250

12 753,00

8

Marszewska Kolonia

98

8 445,00

9

Michalin 

279

13 575,00

10

Miłowo 

123

9 154,00

11

N.Wieś Przywidzka

382

16 494,00

12

Olszanka

124

9 182,00

13

Piekło Górne 

202

11 393,00

14

Pomlewo  

528

20 631,00

15

Przywidz

1 863

28 340,00

16

Stara Huta 

168

10 429,00

17

 Sucha Huta 

224

12 016,00

18

Trzepowo

273

 13 405,00

 

 

Razem

 

228 249,00

 

 

Dochody bieżące na rok 2011

16 048 734,91

Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2010r. - wg GUS

5 663

Iloraz = Kb

2 833,96

10*Kb

28 339,60


W terminie do 31 lipca 2012 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2013 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez Sołectwo do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września 2012 roku.
Wniosek danego Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wójt Marek Zimakowski
Sporządziła : I. Kruczkowska

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2012

W związku z podjętą Uchwałą Nr VI/20/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 marca 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.), Wójt Gminy Przywidz informuje, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2012 wynosi :

lp.

sołectwo

liczba mieszkańców
na 30.06.2010r.

wysokość funduszu sołeckiego w zł

1

Borowina

350

15 826,00

2

Huta Dolna

131

9 524,00

3

Jodłowno

217

11 999,00

4

Kierzkowo

142

9 841,00

5

Kozia Góra

65

7 625,00

6

Marszewo

250

12 949,00

7

Miłowo

123

9 294,00

8

Michalin

279

13 783,00

9

N.Wieś

382

16 747,00

10

Olszanka

124

9 323,00

11

Piekło Górne

202

11 567,00

12

Pomlewo

528

20 947,00

13

Przywidz

1863

28 775,00

14

Częstocin

98

8 575,00

15

Stara Huta

168

10 589,00

16

Sucha Huta

224

12 200,00

 

17

Trzepowo

273

13 610,00

 

18

Marszewska Kolonia

98

8  575,00

 

 

Razem

 

231 752,00

 

 

dochody bieżące za rok 2010

15 339 826,54

liczba mieszkańców gminy na 31.12.2010 - zbiory GUS

5 331

iloraz = Kb

2 877,48

10*Kb

28 774,76


W terminie do 31 lipca 2011 roku, przekazano sołtysom informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa. Warunkiem przyznania w roku 2012 środków z funduszu jest złożenie wniosku przez sołectwo do Wójta Gminy, w terminie do dnia 30 września 2011 roku.
Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, w ramach środków otrzymanych w informacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wójt Marek Zimakowski
Sporządziła : B. Borowska

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2011

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Przywidz – osoby pełniącej funkcję organu gminy z dnia 17 marca 2010 r, w sprawie wyodrębnienia  w Budżecie  Gminy Przywidz na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2  ustawy  z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.), Wójt Gminy Przywidz  informuję, że wysokość środków  finansowych  na realizację  przedsięwzięć w ramach  funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa na rok 2011 wynosi :

lp.

sołectwo

liczba mieszkańców na 30.06.2009r.

wysokość funduszu sołeckiego w zł.

 

1

Borowina

329

13 374

 

2

Huta Dolna

133

8 419

 

3

Jodłowno

213

10 441

 

4

Kierzkowo

143

8 672

 

5

Kozia Góra

61

6 599

 

6

Marszewo

241

11 149

 

7

Miłowo

112

7 888

 

8

Michalin

276

12 034

 

9

N.Wieś

368

14 360

 

10

Olszanka

127

8 267

 

11

Piekło Górne

195

9 986

 

12

Pomlewo

486

17 343

 

13

Przywidz

1 836

51 474

 

14

Częstocin

104

7 686

 

15

Stara Huta

164

9 203

 

16

Sucha Huta

220

10 618

 

17

Trzepowo

276

12 034

18

Marszewska Kolonia

89

7 306

 

RAZEM

5 373

226 853