Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Termomodernizacja


 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz”

W dniu 05.06.2017r. Gmina Przywidz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz”.

Projekt realizowany jest  z Osi priorytetowej 10 Energia Regionalna Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna- mechanizm ZIT. Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.792.000,00 zł
W ramach projektu planowana jest termomodernizacja następujących budynków:

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie, działka nr 47/9 i 146/14 Obręb Jodłowno;

                 Biblioteki w Przywidzu, ul. Uhlemberga 10, działka nr 186/2 Obręb Przywidz;
 

·         Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, ul. Gdańska 15, działka nr 204/5 Obręb Przywidz.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Przywidz jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na:

-        oszczędności energii cieplnej (pierwotnej): 179.173 kWh/rok;

-        oszczędności energii cieplnej:  59,62% ;

-        oszczędności energii elektrycznej (pierwotnej): 122.400 kWh/rok;

-        oszczędności energii elektrycznej:  59,79%;

-        ograniczenie emisji CO2:   117,39 tony równoważnika CO2/rok;

-        ograniczenie emisji CO2:    68,06%;

-        poprawa izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki.

 

Do tego należy dodać wskaźniki wynikające z wymiany energochłonnego oświetlenia na energooszczędne typu LED, tj.:

- oszczędność energii początkowej: 127.574,20 kWh/rok;

- redukcja emisji CO2 o 49,44 MgCO2.

 

Zakres przedmiotowy projektu:

 

1.      Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie

 

Termomodernizacja budynku obejmuje:

-        ocieplenie połaci dachowych,

-        ocieplenie ścian zewnętrznych,

-        wymianę stolarki okiennej na nową,

-        wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych na wszystkich kondygnacjach,

-        wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu,

-        wymianę źródła ciepła (z kotłowni węglowej na pompę ciepła),

-        wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

-        montaż paneli PV.

 

2.      Budynek gminny w Przywidzu - Biblioteka

 

Termomodernizacja budynku obejmuje:

-        ocieplenie połaci dachowych,

-        ocieplenie stropodachu w części niskiej,

-        ocieplenie ścian zewnętrznych,

-        wymianę stolarki okiennej na nową,

-        wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych na wszystkich kondygnacjach,

-        wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu,

-        wymianę źródła ciepła (z kotłowni węglowej na pompę ciepła),

-        wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

-        montaż paneli PV.

 

3.      Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu

 

Termomodernizacja budynku obejmuje:

-        ocieplenie stropodachów,

-        ocieplenie ścian zewnętrznych,

-        wymianę stolarki okiennej na nową,

-        wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych na wszystkich kondygnacjach,

-        wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu,

-        wymianę źródła ciepła (z kotłowni węglowej na pompę ciepła),

-        wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

-        montaż paneli PV.

 

Prace pozostałe do wykonania w ramach przedsięwzięcia:

-        roboty związane z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie dla zapewnienia zaplecza socjalnego boksu OSP,

-        wykonanie chodnika do drzwi wejściowych zewnętrznych stanowiącego dojście dla niepełnosprawnych.

-        zapewnienie źródła ciepła dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu, ul. Gdańska 17 wspólnego dla budynku GOK i OSP.  Aktualnie budynki obsługuje wspólna kotłownia węglowa zlokalizowana w piwnicy GOK.