podstrona

Szlak Hymnu Narodowego „Będomin-Westerplatte”

 

Projekt budowy Szlaku Hymnu Narodowego „Będomin-Westerpaltte”, którego pomysłodawcą jest Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski, narodził się wiele lat temu.

Już w maju 2011r. na międzynarodowym seminarium pn. „Promocja turystyki rowerowej – trasa rasa hymnu narodowego” zorganizowanym przez konsorcjum projektowe, w którego skład wchodziło Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa”, Urząd Gminy Przywidz, Starostwo Powiatu Gdańskiego oraz Urząd Gminy Nowa Karczma, były omawiane najważniejsze założenia projektu.

W ubiegłym roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu utworzenia szlaku pieszo-rowerowego pod nazwą „Szlak Hymnu Narodowego”. Wniosek do RPO, sporządzony przez Przywidz, a przez sąsiadów – Nową Karczmę i Kolbudy poparty ich deklaracjami o wsparciu, trafił na listę rezerwową. Realizacja tego pomysłu to sprawa długodystansowa na razie na etapie preliminarnym.

Kolejnym krokiem było podpisanie listu intencyjnego oraz przekazanie go Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu z prośbą o objęcie patronatem całego przedsięwzięcia.

W dniu 14.11.2014r. o godzinie 10.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku na uroczystym spotkaniu 15 sygnatariuszy podpisało list intencyjny w sprawie budowy patriotyczno-edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo-rowerowego pn. „Szlaku Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte”.

Sygnatariusze listu intencyjnego (wg nazwisk) :

Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
Cezary Bieniasz-Krzywiec  - Starosta Gdański
Wojciech Bonisławski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Marta Chełkowska - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Michał Glaser – Dyrektor Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitarny
Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy
Włodzimierz Kubiak – Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Maciej Lisicki – Wiceprezydent Miasta Gdańsk/Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski
Paweł Machcewicz – Dyrektor Muzeum II Wojny w Gdańsku
Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący  Sejmiku Województwa Pomorskiego
Andrzej Pollak – Wójt Gminy Nowa Karczma
Mieczysław Struk– Marszałek Województwa Pomorskiego
Jan Szramka – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz

Warto nadmienić, iż celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia  jest to aby szlak ten miał charakter przede wszystkim edukacyjny oraz historyczno-patriotyczny - Będomin i Westerplatte to miejsca o wielkiej wadze, wymagające pielęgnacji i pamięci.