Urząd

podstrona

Sport

Członkowie Powiatowej Rady ds. sportu i rekreacji

lp. imię i nazwisko funkcja
1. Stanisław Poniatowski Przewodniczący
2. Stefan Dutko Zastępca Przewodniczącego
3. Mateusz Sroka członek
4. Jarosław Karnath członek
5. Andrzej Kozdroń członek
6. Zbigniew Jankowski członek
7. Mirosława Polanowska członek
8. Piotr Pułkowski członek
9. Przemysław Sautycz członek
10. Piotr Jocz członek
11. Kacper Krawyciński sekretarz
12. Marek Zimakowski Wójt Gminy Przywidz
13. Magdalena Borkowska Dyrektor GOK Przywidz
14. Marek Gotarkowski Z-ca Dyr. OKSI
 
Dokumenty: