Urząd

podstrona

SKATEPARK

20142010102414_0.jpgRada Stowarzyszenie Turystyczne  Kaszuby bardzo pozytywnie oceniła złożony przez Gminę Przywidz wniosek na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na realizację operacji pod nazwą :
„ SKATEPARK, Park Edukacyjny z częścią publiczną w Przywidzu na działce nr 162/1”

Projekt został  wybrany do dofinansowania z punktacją  - 12 , co dało nam 4 miejsce wśród przedłożonych ogółem wniosków.

Głównym celem i założeniem  powstania parku jest stworzenie nowoczesnej i innowacyjnej przestrzeni kulturalnej gminy, jak również miejsca, które sprzyja aktywnemu wypoczynkowi  i nauce.

Na czym polega  innowacyjność projektu ?
- park o charakterze naukowo-rekreacyjnym
- oferta skierowana do szerokiego grona osób m.in. dzieci , młodzież, turyści, osoby aktywne ruchowo
- pozwala na obserwację zjawisk przyrodniczo-fizycznych na otwartym terenie zielonym
- miejsce czynnej rekreacji
- ma za zadanie podniesienie atrakcyjności turystycznej Przywidza
- strefa rekreacyjna ma współgrać ze strefą naukową
- w strefie rekreacyjnej znajdzie się skatepark
- w strefie naukowej znajdą się stanowiska edukacyjne  prezentujące sylwetki naukowców oraz ich odkrycia :
Izaak Newton  - „Wahadło Newtona” – przekazanie energii ciał

Daniel Gabriel Fahrenheit – skala Fahrenheita , doświadczenie polega na  obserwacji różnic pomiędzy wartościami pokazywanymi przez termometr cieczowy, na którym przedstawiono dwie skale pomiarów. Zaobserwowanie różnic pomiędzy skalą Celcjusza i skalą Fahrenheita.

Thomas EdisonProdukcja Prądu poprzez rower z dynamo. Wyprodukowany prąd zasila znajdującą się obok żarówkę.

Archimedes - „Wiekokrążek” - zaprojektowany układ cięgien i krążków umożliwiający przełożenie sił. Dzięki takiemu układowi można podnieść duży ciężar, działając mniejszą siłą.

Krzysztof Kolumb –  Mapa Wypraw - plansza z naniesionymi szlakami wypraw  Kolumba w formie  wyżłobionych szlaków po których można przesuwać  zamontowaną imitację statku.

Jan Gutenberg - Układanie Napisów, z pojedynczych liter umieszczonych na platformie, w formie układanki.

Jan  Heweliusz Peryskop -służący do obserwacji przedmiotów znajdujących się poza polem widzenia. Przyrząd umieszczony za zaprojektowaną przeszkodą.

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

a) skatepark: - Minirampa H120 - Fala z londongap - Quarter pipe 2 levele - Funbox piramida z longbox banan - poręcz prosta

b) park edukacyjny: stacje są poświęcone 7 wielkim uczonym i odkrywcom, przy każdym stanowisku znajduje się element obrazujący osobę i doświadczenie związane z jej pracą lub wynalazkiem. Stacja składa się z 4 elementów: medalionu z wizerunkiem postaci oraz tablicą informacyjną, modelu urządzenia do doświadczeń, ławki, kolistego placyku. Medalion zostanie wykonany z zawibrowanego na gładko betonu, na którym powstanie mural - wizerunek postaci lub nadruk z portretem odkrywcy, tablica informacyjna z opisem postaci i sposobu wykonania doświadczenia umieszczonego na medalionie.

c) część publiczna: łagodny stok nachylony w stronę rzeki, przeznaczony na kameralne imprezy masowe. Obecnie będzie wykonywany trawnik dywanowy.

d) infrastruktura dodatkowa: - wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego, - wykonanie ścieżki żwirowo-glinianej, - ustawienie ławek . Powierzchnia terenu: 9845,03 ha Projektowana nawierzchnia betonowa skatepark: 503,76 m2 Projektowana nawierzchnia z glinożwiru: 997,06m2 Istniejąca nawierzchnia pieszo-rowerowa 613,63 m2 Tereny zielone - trawniki 7130,58 m2 e) koszenie trawników na działce nr 162/1 w sezonie maj - październik w ilości 6 razy w każdym roku w okresie trzech lat.

W dniu 24 września 2014r. została podpisana umowa na budowę skatepark-u z PPU Zieleń Sp. z o.o. z Gdańska.

Wartość całego projektu:  520 632,02 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013: 80% wartości projektu

W dniu 18 grudnia 2014r. przeprowadzono wstępny odbiór robót budowlanych SKATEPARK-U w Przywidzu. Przed nami jeszcze prace przewidziane na wiosnę tj. m.in.: skorygowanie po okresie zimowym prac ziemnych, malowanie tyłów medalionów, wysianie trawy.

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami  pod linkami: