Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Przebieg prac modernizacyjnych

Aktualność z dnia 26.02.2021 r.

Kolejne umowy na realizację zadania pn: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” W MIEJSCOWOŚCIACH ZĄBRSKO GÓRNE, MARSZEWSKA GÓRA, GROMADZIN, POMLEWO I PIEKŁO DOLNE”- podpisane

To jeden z ostatnich przetargów na realizację tego projektu

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na 4 części:

Część I: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” – ZĄBRSKO GÓRNE, MARSZEWSKA GÓRA

 

Część II: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” – POMLEWO.

 

Część III: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” GROMADZIN (ul. Niedźwiedzia)

 

Część IV:  „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w  ulicach: ZDROJOWA oraz Wierzbowa w m. Piekło Dolne (obręb Piekło Górne),

 

Wykonawcy z którymi zostały podpisane umowy to:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SOMBUD Mirosław Socha,
ul. Ceramiczna 1a,  83-314 Somonino w zakresie cz. I i cz. III

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc, Ul. Konarzyńska 41,
 83-430 Stara Kiszewa w zakresie cz. IV

Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk, ul. Słupska 45

83-340 Sierakowice w zakresie cz. II


 

Kontynuowany jest unijny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”. Z końcem listopada zostały wykonane i odebrane kluczowe elementy projektu, tj. główna arteria doprowadzająca ścieki z Przywidza do nowo budowanej oczyszczalni ścieków, łącznie z zaawansowaną technologicznie tzw. półsuchą przepompownią ścieków przy ul. Jesionowej, która stanie się największą i najważniejszą przepompownią w całej gminie.

Również w listopadzie zakończyły się prace związane z budową kanalizacji na odcinku Huta Dolna – Pomlewo. Całkowity koszt tej części projektu to 4 mln. zł. Zadanie również jest współfinansowane ze środków UE (ok. 47%). Pozostała część finansowana jest w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych Gminy Przywidz.

 

Trwają także prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym. Zasypano fundamenty głównych reaktorów i zabezpieczono je na zimę.

Z powodu bardzo dużych opóźnień w realizacji budowy oczyszczalni ścieków oraz problemów z płatnościami podwykonawcom gmina Przywidz zmuszona była odstąpić od umowy z generalnym wykonawcą  na wykonawstwo. W listopadzie została opracowana dokumentacja przetargowa na dokończenie naszej oczyszczalni. Stan zaawansowania budowy to ok 50%. Wszystkie główne elementy konstrukcyjne zostały wykonane oraz dostarczono ok. 80% urządzeń technologicznych.  Planowe oddanie oczyszczalni do użytku przypada na 2020r.

 

W połowie miesiąca listopada uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi dojazdowej do nowej oczyszczalni ścieków. Droga wykonana jest na nasypie wraz z przepustem na rzece Wietcisie. Zakończona jest pętlą do zawracania i miejscem dla samochodów asenizacyjnych, zrzucających ścieki do oczyszczalni

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji 

W dniu 07.05.2020r  została podpisana umowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie aglomeracji Przywidz – Odcinek II – Jodłowno- Marszewska Góra”, która jest częścią projektu realizowanego przez Gminę Przywidz pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej

na terenie Aglomeracji Przywidz” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy- 2.982.499,49 zł

 

Budowa oczyszczalni ścieków - podpisanie umowy

W związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”

W ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa

W dniu 28 maja 2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Przywidz została podpisana umowa na dokończenie realizacji zadania pn.;”Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Przywidz – dokończenie realizacji”. Wykonawca – Zakład Produkcyjno-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Kwota na jaką została podpisana umowa to 7.772.167,81 zł

W imieniu Gminy Przywidz umowę podpisał Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski a także Skarbnik Gminy Barbara Borowska, ze strony Wykonawcy Prezes Sylwia Demczyńska.

 

 

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym  na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz cz. 2 ODCINEK VIII Marszewska Góra* - realizowanej w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz” , podpisano  umowę na kolejny etap realizacji zadania związanego z projektem .

Umowę podpisano z firmą HYDROMAG Sp. z o.o. z Chmielna.  Wartość zawartej umowy to 621.833,28 zł