Urząd

podstrona

Projekt pn. „Wydanie publikacji autorstwa Księdza Jana Aeltermanna na temat historii Przywidza”

Wniosek został złożony przez Urząd Gminy Przywidz

Wartość całego projektu:  41 000 zł
Wartość dofinansowania:  32 800 zł (dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operację z zakresu małych projektów)

W styczniu 2014 r. został podpisany projekt pn. "Wydanie publikacji autorstwa Księdza Jana Aeltermanna na temat historii Przywidza" polegał on na przygotowaniu i wydaniu książki napisanej przez księdza  Aeltermanna w latach trzydziestych XX wieku (obecnie książka  znajduje się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, która wyraziła zgodę na opracowanie materiałów i wydanie publikacji).  Ksiądz Aeltermann był proboszczem parafii w Mierzeszynie. Ponieważ w okresie międzywojennym na terenie Gminy Przywidz nie było kościoła katolickiego mieszkańcy gminy dojeżdżali do Mierzeszyna gdzie uczestniczyli w nabożeństwach. Ksiądz Aeltermann jest  postacią o dużych zasługach dla  społeczeństwa oraz  rozwoju lokalnej kultury. Pamiętany jest jako niemiecki ksiądz, który przeciwstawił się ideologii hitlerowskiej w wyniku czego poświęcił życie,  zamordowany przez członków SA.  Materiał napisany przez Księdza pochodzi z roku 1931 przygotowany został w języku niemieckim. Obszerność materiałów to ok. 15 stron A4 maszynopisu.

Przygotowanie projektu polegało na:
- opracowaniu i przetłumaczeniu biografii księdza Jana Pawła Aeltermanna
-  przetłumaczeniu materiałów napisanych przez  księdza na język polski z uwzględnieniem
    zmian językowych wynikających  z ewaluacji zwrotów językowych
- wykonaniu  przez lokalnych twórców ilustracji- rycin odnoszących się do treści historycznej
   publikacji.    Ilustracje wykonane zostaną  w oparciu o tekst, archiwalia przedstawiające
  dawny Przywidz oraz opisane w książce wydarzenia.
- przygotowaniu materiałów zdjęciowych - archiwalia
- opracowaniu graficznym i wydaniu publikacji w dwóch wersjach językowych.
- wydawnictwo posiadać będzie ok 50 stron, nakład 1000 egz., format 210x210mm, kreda matowa 170g, sztywna okładka 4/0

W dniu 15 maja 2015r. o godz. 18.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu odbyła się uroczysta promocja wydanego albumu. Warto jeszcze wspomnieć, iż w wydanej dziś  dwujęzycznej publikacji znajduje się zarówno materiał opracowany przez księdza Aeltermanna, jak i biografia proboszcza przygotowana przez Pana Henryka Elwarta. Całość znakomicie uzupełniają i wzbogacają nadając książce wartość artystyczną rysunki przygotowane przez artystów zamieszkujących naszą gminę - Panie Henrykę Lisiecką, Edytę Skrzypek, Dorotę Adamską, Annę Franciszkę Flis oraz Pana Wojciecha Góreckiego.

 

Informacje źródłowe: Anna Lis-Dąbkowska
Opracowanie: Aleksandra Ciecholewska