Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Pozyskane ŚRODKI POZABUDŻETOWE przez Urząd Gminy Przywidz w latach 2010 - 2014

 

SUMA POZYSKANYCH ŚRODKÓW  Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ
11.875.690,91 
ŚRODKI WŁASNE STANOWIACE BUDŻET GMINY
14.909.628,06 
SUMA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ POZYSKANYCH Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ
26.785.318,97 

 

Wykres obrazujący podział środków INWESTYCJI GMINNYCH w latach 2010 - 2014

 

 

Porównanie pozyskanych ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ Urzędu Gminy Przywidz w latach 2003 - 2009 oraz 2010 - 2014

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwot i źródeł finansowania w załączonej tabeli poniżej opracowanej przez Panią Barbarę Borowską Skarbnika Gminy Przywidz.