Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

"Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Kolbudy, Pszczółki, Przywidz"

Gmina Przywidz realizuje projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”
 
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej oraz promowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zawodów związanych z morzem, a także wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji poprzez przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich w formie szkoleń i możliwość odbycia kursu instruktora żeglarstwa.
 
Dofinansowanie UE: 556 152,96 zł
 
Dofinansowanie z budżetu krajowego: 65 429,76 zł 
 
Koszt kwalifikowalny: 654 297,60 zł
 
Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.