Urząd

podstrona

Place zabaw


Place zabaw w Przywidzu, Borowinie, Suchej Hucie, Marszewskiej Górze

W roku 2013 gmina Przywidz zakończyła realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Przywidz, Borowina, Sucha Huta, Marszewska Góra”. W ramach tego projektu zostały zbudowane cztery place zabaw dla dzieci.

Inwestycja zrealizowana została ze wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Wartość projektu: 460 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 299 186,00 zł


Plac zabaw w sołectwie Olszanka oddany do użytku

We wrześniu został oddany do użytku plac zabaw w Olszance i tym samym zakończono kolejny projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Olszanka” .

Wartość projektu:  67 311,75 zł

Wartość dofinansowania:  43 780,00 zł (dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , w zakresie operacji odpowiadającym warunkom pomocy  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”)

Gmina Przywidz: 23 531,75 zł

Projekt  ma na celu poprawę jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Olszanka.

Opracowanie:
Aleksandra Ciecholewska