Urząd

podstrona

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Przywidz

 

Wniosek został złożony przez Urząd Gminy Przywidz.

Wartość całego projektu:  489 184 zł

Wartość dofinansowania:  100% (ze środków Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego)

Cel projektu:

- poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

- likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym

 

Odziały przedszkolne objęte wsparciem:

- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Pomlewie

- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Trzepowie

- 4 oddziały w Zespole Szkół w Przywidzu

Projekt został pomyślnie zakończony w listopadzie 2014r.  

Oddziały przedszkolne trzylatków, czterolatków oraz dwa oddziały „zerówki” w Zespole Szkół w Przywidzu rozpoczęły nowy rok szkolny 2014/2015 w pięknie odnowionych, kolorowych i bogato wyposażonych salach. W czterech pomieszczeniach znajdują się sprzęty audiowizualne, tablice interaktywne, laptopy, aparaty fotograficzne, stoliki oraz krzesełka, nowe gry edukacyjne i zabawki do kącików tematycznych. Oddziały przedszkolne po zajęciach będą mogły wyjść na świeże powietrze i rozwijać sprawność fizyczną na nowym placu zabaw.

W szkołach w Pomlewie i Trzepowie przedszkolaki również rozpoczęły zajęcia w salach doposażonych w nowy sprzęt  do zabawy i edukacji.

Wsparcie udzielone w ramach projektu przeznaczone zostało na: organizację placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oddziałów przedszkolnych.

 


Informacje źródłowe: Anna Lis-Dąbkowska
Opracowanie: Aleksandra Ciecholewska

 

Dokumenty: