Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XXXIII/237/2014

z dnia 28 marca 2014 roku

Plan przygotowany do uchwalenia na najbliższej sesji Rady Gminy

POMLEWO V

w rejonie ulicy Szkolnej i Sosnowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXX/301/2022

z dnia 28 czerwca 2022 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

POMLEWO VI

w rejonie ulicy Sosnowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXX/302/2022

z dnia 28 czerwca 2022 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

HUTA DOLNA III

w rejonie ulicy Żurawi Trakt, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz

Uchwała Nr XL/314/2022

z dnia 28 września 2022 r.

Możliwość składania wniosków do planu do 16.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE

BOROWINA I

w rejonie ulic Długiej i Skarszewskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Borowina, Gmina Przywidz

Uchwała Nr XL/313/2022

z dnia 28 września 2022 r.

Możliwość składania wniosków do planu do 16.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE