Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

podstrona

Kąpielisko Gminne

 
REGULAMIN KĄPIELISKA GMINNEGO W PRZYWIDZU
 

1. Kąpielisko jest obiektem Urzędu Gminy w Przywidzu.

2. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 10:00 – 18:00, gdy wywieszona jest biała flaga.

3. Kolory flag oznaczają:

    - biała - kąpiel dozwolona,

    - czerwona - zakaz kąpieli.

4. Korzystanie z miejsca wydzielonego do kąpieli jest bezpłatne.

5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Kąpiel grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. odbywa się w zespołach nieprzekraczających 15 osób pod nadzorem opiekuna grupy i ratownika zatrudnionego przez organizatora kolonii, po uprzednim zgłoszeniu u dyżurnego ratownika.

7. Zabrania się:

    - wstępu osobom nietrzeźwym,

    - wnoszenia i spożywanie alkoholu oraz środków odurzających na terenie kąpieliska,

    - przekraczania strefy oznaczonej linią w kolorze czerwonym przez osoby nie umiejące pływać,

    - zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody

    - niszczenia sprzętu, urządzeń  i innego wyposażenia kąpieliska,

    - skoków do wody z pomostów,

    - wchodzenia i skoków do wody z wieży ratowniczej,

    - biegania po pomostach,

    - zaśmiecania i brudzenia teren kąpieliska oraz plaży,

    - wrzucania do wody wszelkich przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu osób kąpiących się,

    - rozniecania ognisk i grillów poza miejscem wyznaczonym,

    - wprowadzania zwierząt

8. Akwen strzeżony podzielono na:

    - akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości 1,2 m oznaczony kolorem czerwonym,

    - akwen do głębokości 4 m oznaczony kolorem żółtym.

9. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.

10. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

11. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami WOPR i RATOWNIK.

12. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.

14. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

15. Propozycje i uwagi prosimy wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać ratownikowi.

16. Książka skarg i wniosków znajduje się u ratownika.

 
 
WÓJT GMINY PRZYWIDZ
Dokumenty: