Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

podstrona

Inwestycje gminne w realizacji

*Nowe otwarcie nowej części Domu Środowiskowego w Marszewskiej Górze - placówka uzyskała dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz brakującą część wyłożył Urząd Gminy w Przywidzu. Ośrodek został rozbudowany dostosowując się powierzchniowo do standardów obowiązujących według Rozporządzenia Ministra. Dom również w 2017 roku otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu na nowy samochód Typu Volkswagen Transporter zapewniający dowóz uczestników na zajęcia terapeutyczne. W najbliższym czasie zorganizowany zostanie tzw. „Dzień otwarty” , gdzie mieszkańcy, radni, sołtysi będą mogli zobaczyć codzienną działalność placówki.

*Dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła - zadanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska  :

  • Kocioł opalany olejem opałowym
  • Kocioł opalany gazem
  • Kocioł opalany biomasą np. pellet
  • Pompa ciepła
  • Elektryczne źródło ciepła

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków WFOŚiGW na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych przez niego poniesionych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Przywidz uzyskają dofinansowanie z budżetu gminy, ale nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać do dnia 23.04.2018 r. w Urzędzie  Gminy, pok. 13,  ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz.

*Przebudowa ul. Brzozowej w Przywidzu – wznowienie w pierwszych dniach kwietnia br. prac budowlanych związane z układaniem nawierzchni ulicy i chodników przy ul. Brzozowej.

*Termomodernizacja budynków gminnych – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie głębokiej termomodernizacji trzech budynków gminnych: GOK Przywidz, OSP Jodłowno, budynek gminny przy ul. Uhlenberga w Przywidzu. Termomodernizacja polegać będzie na zainstalowaniu pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji elektrycznej i CO oraz dociepleniu ścian i dachów. Koszt inwestycji ok. 3,4 mln zł w tym dofinansowanie z UE ok. 1,8 mln zł.

*Budowa Szlaku Hymnu Narodowego etap I – od miejscowości Przywidz do ul. Kaszubskiej w Piekle Dolnym. Trwa procedura pozyskania gruntów pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej.  Projekt uzyskał wstępne dofinansowanie z UE.

*Instalacje FOTOWOLTAICZNE – Urząd Marszałkowski poinformował, że rozstrzygnięcie konkursu na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Przywidz odbędzie się w czerwcu br.

*Budowa oczyszczalni ścieków w Przywidzu wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Przywidz Etap III – Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu na budowę oczyszczalni, jednocześnie trwa projektowanie sieci kanalizacji we wspomnianych trzech miejscowościach. Pierwsze prace budowlane powinny się rozpocząć w II półroczu tego roku. Koszt ogólny inwestycji szacowany jest na prawie 20 mln zł dofinansowanie ze środków UE 63, wysokości kwoty.

* Remonty chodników przy ul. Jesionowej w Przywidzu. Trwają zlecone przez Urząd gminy remonty ostatnich odcinków przy ul. Jesionowej nr bud. 1,2,4 w Przywidzu. Koszt zadania 36 615,25 zł w tym 12 tys. ze środków funduszu sołeckiego, pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. W tej kadencji wyremontowano wszystkie chodniki przy ul. Jesionowej w Przywidzu.

*Złożono wnioski na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych w Trzepowie i Pomlewie. Wnioski zostały złożone do NFOŚ i Ministerstwa Sportu.

*Złożono wniosek do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku o dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego Majdany-Michalin.