podstrona

Informator turystyczny

 

Gmina Przywidz zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój informacji turystycznej poprzez stworzenie informatora turystycznego oraz podręcznych map rowerowych”.

W ramach projektu stworzony został informator turystyczny gminy Przywidz  „Przywidz naturalnie” oraz podręczne mapy ścieżek rowerowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.