Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Informacje ogólne

Stan finansowy projektu

Dofinansowanie Projektu:

30 543232,72  Wartość projektu netto  ogółem ( wydatki kwalifikowane )

14 904 452,33 Dofinansowanie z Funduszy Europejskich   

15 638 880,39 Wkład własny gminy 

 

Na dzień 25.05.2020r. wydatkowano:  14 618 092,06 zł brutto


Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Przywidz jest realizowane przy udziale Funduszy Europejskich z programu RPO Województwa Pomorskiego.

Projekt obejmuje budowę nowej oczyszczalni w Piekle Dolnym o średniej wydajności 535 m3 na dobę, likwidację starej oczyszczalni oraz równoległą budowę około 24 kilometrów  kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach aglomeracji. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017- 2020r.


08-06-2017 Wybrano firmę pełniącą funkcje Inżyniera Kontraktu - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów to bardzo doświadczony zespół inżynierów i ekonomistów z wieloletnim doświadczeniem, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad opracowaniem dokumentacji wykonawczych, harmonogramem realizacji, a także za kontrolę przez odpowiednich inspektorów procesu budowy.

31-10-2017 Podpisano umowę na wykonanie projektu kanalizacji w miejscowościach Jodłowno, Gromadzin, Marszewska Góra z firmą EKO- INSTAL z Gorzowa. Proces projektowania rozpoczął się. W niedługim czasie inżynierowie będą zbierać zgody i oświadczenia w celu opracowania projektu.

Trwają prace nad dokumentacją przetargową na budowę oczyszczalni wraz z sieciami doprowadzającymi oraz likwidację starej oczyszczalni.

 

Dofinansowanie Projektu:

19 088 099,68 Wartość projektu ogółem

15 587 226,00  Wydatki Kwalifikowane  

9 936 856,57  Dofinanasowanie UE

5 650 369,43  Wkład własny gminy 

63,75%  procent dofinansowania 

3 500 873,68  Wydatki niekwalifikowane -głównie VAT

 

W związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”

W ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa

Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 936 856,57 zł

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, że

 w dniu 6 lipca 2018r o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Przywidzu została podpisana umowa na „Budowę oczyszczalni ścieków 5200 RLM wraz z drogą dojazdową, pomostem na rzece w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na 2 części:

 

Część I

Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM

Wykonawca z którym podpisano umowę to firma  POLAQUA Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1,

 

Część II

zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej i pomostu na rzece – Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa to B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego 2C