Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt: „ Przebudowa ulic: Słonecznej, Skarpowej i Leśnej w miejscowości Przywidz”

  • Zadanie obejmuje przebudowę sieci dróg: ulicy  Słonecznej, Skarpowej i Leśnej w Przywidzu. Na całej długości ze względu na uwarunkowania lokalne, planuje się wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h. Poprawa stanu nawierzchni dróg, które obecnie są w głównej mierze drogami gruntowymi oraz budowa odwodnienia i chodników,  poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
     
  • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
     
  • DOFINANSOWANIE:  565 900,00 zł
     
  • CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 131 800,00 zł