Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zakończenie Projektu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”

Projekt „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego i jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (tzw. zielona energia) przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Więcej fotowoltaiki i innych technologii proekologicznych to mniej technologii konwencjonalnych, które emitują zanieczyszczenia.

Dbanie o środowisko naturalne staje się coraz bardziej popularne. Pragniemy pozyskiwać energię drogą przyjazną środowisku. Zależy nam by oddychać czystym powietrzem, pływać w przejrzystych jeziorach i spacerować po lasach wolnych od śmieci. Rośnie świadomość, że musimy dbać o nasze otoczenie, zwłaszcza, że Gmina Przywidz posiada tak wspaniałe walory krajobrazowe i turystyczne.

W ramach projektu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” będzie wykonanych
8 mikroinstalacji  na obiektach Użyteczności Publicznej i 114 mikroinstalacji  na nieruchomościach mieszkańców na terenie Gminy Somonino,
10 mikroinstalacji na budynkach Użyteczności Publicznej i 253 mikroinstalacji na nieruchomościach mieszkańców na terenie Gminy Przywidz.

Wybrany Wykonawca firma FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. jest zobowiązany do dostawy, montażu, uruchomienia oraz zgłoszenia do odbioru regionalnemu operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) mikroinstalacji fotowoltaicznych, wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowania instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.

Pierwsze instalacje powstały w  grudniu 2020 r.,  na dachach naszej Gminy pojawiły się 22 systemy o mocach 3,1 - 7,44 kW,  kolejne 69 systemy o mocach 2,48 - 7,44 kW zamontowano w marcu i kwietniu br., ostatnie montaże wykonano do 21 maja. Wszystkie instalacje są już podłączone do energii a dzięki specjalnej aplikacji na smartfona, można monitorować produkcję swojej własnej energii elektrycznej.

Poza naszą gminą fotowoltaika w ramach projektu realizowana jest także w partnerskiej gminie Somonino, która jest Liderem projektu.