Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zwiększone dofinansowanie na fotowoltaikę !

 

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców biorących udział w projekcie "Eko energia od Somonina aż po Przywidz" !

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na wnioskowane zwiększenie poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu z 76,78% do 85 %!

 

Projekt w ramach działania Osi Priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1.