Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Podpisanie umowy na największy projekt OZE na Pomorzu!

W dniu 17 czerwca 2020r. Gmina Przywidz w partnerstwie z Gminą Somonino podpisała umowę z wykonawcą paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych i nieruchomościach mieszkańców. Wartość umów  na terenie Gminy Przywidz to : na 11 obiektach użyteczności publicznej  831.718,62 zł  natomiast na 253 obiektach mieszkańców to 5.761.965,24 zł. Montaż paneli będzie trwał od września 2020r do marca 2021r. Wcześniej każdy z mieszkańców zawiadomiony zostanie  o ostatecznej wysokości wkładu własnego. Powyższy wkład każdy z mieszkańców zobowiązany jest wpłacić niezwłocznie , nie później niż w terminie  14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

 

W imieniu Gminy Przywidz umowę podpisał Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski, a także Skarbnik gminy Barbara Borowska ,ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu firmy FlexiPower Michał Post. Umowę podpisano w Urzędzie Gminy Somonino- Lidera Projektu.

 

Na zdjęciach:

Prezes Zarządu FlexiPower Michał Post

Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski

Skarbnik Gminy Przywidz Barbara Borowska

Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski

Inspektor ds. zamówień publicznych Roman Stenka

Nadzór inwestorski- Krzysztof Komolubi

 

Załączniki: