Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Fotowoltaika- nowy termin otwarcia ofert

 

 

Wprowadzono zmianę daty otwarcia ofert w sprawie przetargu ogłoszonego 10 marca 2020r.

przez Lidera Gminę Somonino w porozumieniu z Gminą Przywidz

na „Dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz”

dla zadania pn.: „ Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”.

Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na: 04.05.2020r.

Zmiana terminu była podyktowana uwagami ze strony Urzędu Marszałkowskiego.