podstrona

Drogi śródpolne

 

Remontując Drogi  Transportu Rolnego   na terenie gminy Przywidz , Urząd Gminy  zabiega  o największy możliwy procent dofinansowania danej inwestycji .

Dlatego też udaje się prowadzić planowe remonty dróg  w miejscowościach, które tego najbardziej potrzebują, przy akceptacji Sołtysów i Radnych.
 

2010 r – remont Drogi Transportu Rolnego  Roztoka-Częstocin odcinek 250 mb wartość inwestycji 60.000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości  50 %

2011 r – remont Drogi Transportu Rolnego w miejscowości  Jodłowno w ramach projektu ‘Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych’ , wartość inwestycji  ok.  80.000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 %

2012 r – remont Drogi Transportu Rolnego w miejscowości Piekło Dolne , położenie nawierzchni asfaltowej o długości 450mb , wartość inwestycji  270 000,00 zł  dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości  100 000,00 zł

2013 r – zmiana nawierzchni drogi  w miejscowości Czarna Huta na długości 750 m; nawierzchnię drogi która była częściowo brukowana i szutrowana  zamieniliśmy w całości na nawierzchnię asfaltową. Koszt całości prac  354.428,53 zł z tego 90.000,00 zł dofinansował Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.

2014 r – złożyliśmy wniosek na wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi  transportu rolnego o dł. 800 m między Klonowem Górnym a  Starą Hutą (przecięcie się ul. Brukowej i ul. Szmaragdowej). Planowany koszt całości prac 500 000,00 zł wnioskowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego to 250 000,00 zł (tj.50% ogólnego kosztu). Rozpoczęcie prac II półrocze 2014r.

 

 

Opracowała:
Aleksandra Ciecholewska