Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn.” Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo”

Cel i efekt: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Szwajcarii Kaszubskiej poprzez budowę trasy pieszo-rowerowej w miejscowości Pomlewo” efektem budowy ścieżki rowerowej będzie rozwój turystyki a także stworzenie miejsca spotkań mieszkańców jak również poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu rowerowego i promocji zdrowego trybu życia.

Wartość projektu: 459 499,33 zł

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

W dniu 22 września 2020r w siedzibie Urzędu Gminy podpisano umowę na Budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Ogólnobudowlane „Trzebiatowski” Krzysztof Trzebiatowski.

W ramach zadania powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 730 m.b. oraz szerokości 2,5 m przy ul. Szkolnej, na odcinku od boiska szkolnego do ul. Leśników.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
      2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
     rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W imieniu Gminy Przywidz umowę podpisał Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski a także Skarbnik Gminy Barbara Borowska, ze strony Wykonawcy Właściciel firmy Krzysztof Trzebiatowski.