Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Dnia 10.06.2020r. w Urzędzie Gminy Przywidz została podpisana umowa na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Szkolnej w Pomlewie.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 730 m.b. i szerokości 2,5m
wykonana będzie z kostki betonowej,

a poprowadzona od ul. Wiejskiej do ul. Leśników

Kwota dofinansowania to 281.913,00 zł!

Udział finansowy Urzędu Gminy Przywidz wynosi 161.137,84 zł.

W imieniu Gminy Przywidz umowę podpisał Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski,

a także Skarbnik Gminy Barbara Borowska, ze strony Zarządu Województwa

Pomorskiego Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski.