Urząd

podstrona

Azbest

Azbestowe archiwum

2023 rok

Nazwy zadania – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz (edycja 2022), realizowanego w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 
 
 
całkowity koszt zadania WFOŚ/D/III-25-2273/2023/AZBEST-2022 wynosił - 13146,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 13146,00 zł
 
 
 
całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 39,09 Mg
 
 
 
bieżące zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów z 1 budynku w miejscowości : Trzepowo, oraz zbieranie , transport i unieszkodliwianie odpadów z 16 nieruchomości w miejscowościach : Jodłowno, Michalin, Marszewska Góra, Klonowo Dolne, Czarna Huta, Częstocin, Gromadzin, Huta Dolna, Majdany, Piekło Górne, Pomlewo, Sucha Huta .Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowana w latach ubiegłych:

2021/2022 rok

 

 Nazwy zadania – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz (edycja 2021), realizowanego w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

    całkowity koszt zadania WFOŚ/D/III-25/7189/2021/AZBEST-2021 wynosił  - 16770,09 zł

 

    kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny –0,09zł

 

    kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 16770,00 zł

 

    całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 38,42 Mg

 

    bieżące zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów z 7 budynków w miejscowościach : Przywidz, Klonowo Dolne, Huta Dolna, Gromadzin Stara Huta, oraz zbieranie , transport i unieszkodliwianie odpadów z 9 nieruchomości w miejscowościach Ząbrsko Górne, Jodłowno, Michalin, Marszewska Góra, Nowa Wieś Przywidzka, Klonowo Dolne, Borowina, Huta Górna.

 

2020 rok

 

    Nazwy zadania – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz, realizowanego w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

    całkowity koszt zadania WFOŚ/D/III-25/4276/2020/AZBEST-2020 wynosił  - 11960,72 zł

    kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny –0,72zł

    kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 11960,00 zł

    całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 34,42 Mg

    bieżące zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów z 3 budynków w miejscowościach : Jodłowno, Częstocin, Olszanka oraz zbieranie , transport i unieszkodliwianie odpadów z 8 nieruchomości w miejscowościach Gromadzin, Bliziny, Pomlewo, Nowa Wieś Przywidzka, Jodłowno, Częstocin, Huta Górna, Roztoka.

 

2019 rok

 

    Nazwy zadania – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz, realizowanego w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

    całkowity koszt zadania WFOŚ/D/III-25/687/2020/AZBEST-2019 wynosił  - 23011,65 zł

    kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny –0,65zł

    kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 23011,00 zł

    całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 61,69 Mg

    bieżące zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów z 8 budynków w miejscowościach : Gromadzin, Jodłowno, Michalin, Przywidz, Klonowo Dolne, Piekło Górne, Kozia Góra oraz zbieranie , transport i unieszkodliwianie odpadów z 22 nieruchomości w miejscowościach Trzepowo, Borowina, Huta Górna, Sucha Huta, Przywidz, Pomlewo, Czarna Huta, Piekło Górne, Nowa Wieś Przywidzka, Klonowo Górne, Kierzkowo, Częstocin.

2017 rok

 • Nazwy zadania – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz – edycja 2017, realizowanego w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOSiGW . Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/186/2017/AZBEST-2017 wynosił  - 8446,49 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 2724,49 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 5722,00 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 14,91 Mg
 • bieżące zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów z 3 budynków w miejscowościach : Roztoka i Przywidz oraz zbieranie , transport i unieszkodliwianie odpadów z 2 nieruchomości w miejscowości Przywidz.

2013 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2013
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/263/2013/AZBEST_S/2013 wynosił - 4 900,00 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 4 900,00zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 0,00 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 12,7 3 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku -12,73 Mg
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/157/2013/AZBEST /2013 wynosił  - 1 568,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku - 1 097,00 zł
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 1,96 Mg

2014 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2014
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/173/2014/AZBEST/2014 wynosił  - 1 0809,67 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 0,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku - 1 0485,00 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 23,00 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 1,96 Mg


2015 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2015
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/261/2015/AZBEST-2015 wynosił  - 24 884,98 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 3 732,75 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 21 152,23 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 48,05 Mg

2016 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2016
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/131/2016/AZBEST-2016 wynosił  - 6 379,97 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 957,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 5 422,97 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 13,28 Mg