Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Komunikat w sprawie obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ząbrsko Górne, Marszewska Góra, Jodłowno, Gromadzin, Huta Dolna, Pomlewo ul. Skarpowa, Leśna Osada, Leśna, Piekło Dolne ul. Zdrojowa Wójt Gminy Przywidz, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina
o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.   1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku Gmina wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Dlatego też należy niezwłocznie wywiązać się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać się do Urzędu Gminy Przywidzu, ul. Gdańska 7, pok. 13 w godzinach pracy Urzędu, tel. ( 58 )  682 50 69.