Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

SERENE, zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przywidz,
 
W związku z realizacją na terenie Gminy Przywidz projektu badawczego pt. SERENE, zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety (ok. 20 minut) na temat zużycia energii, odnawialnych źródeł energii i Państwa lokalnej społeczności. Ankieta jest anonimowa i nie ma konieczności wpisywania imienia i nazwiska.
 
 
Projekt SERENE na ma celu zademonstrowanie opłacalnych i rozwiązań integracji różnych nośników energii  rozwoju naszej społeczności  w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych z naszych lokalnych źródeł energii odnawialnej.
 
Więcej informacji o projekcie:
 
 
Serdecznie zapraszamy do pobrania polskojęzycznych materiałów informacyjnych ze strony projektu (zakładka Promo materials/download)
 
 
 

Projekt SERENE finansowany jest ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 957682. Wszelkie działania komunikacyjne lub rezultaty powstałe w ramach tego projektu odzwierciedlają wyłącznie poglądy Konsorcjum, a CINEA i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych