Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych nabór 2023 r.

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z powyższym Wójt Gminy Przywidz planuje ubiegać się o dofinansowanie.

 

Aby móc złożyć wniosek o dotację, niezbędne jest przeprowadzenie rozpoznania wśród rolników, dotyczące ilości odpadów objętych programem.

 

Zainteresowani rolnicy proszeni są o złożenie wniosku w terminie do dnia 24 marca 2023 roku, do Urzędu Gminy w Przywidzu  lub mailowo na adres sekretariat@przywidz.pl

 

Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, przy założeniu, że Gmina Przywidz otrzyma dofinansowanie oraz podpisze umowę z Wykonawcą, który odbierze odpady w cenie do 500zł/Mg, dlatego prosimy aby formularz był wypełniony rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów z gospodarstw, rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Przywidz. O terminie i miejscu zbiórki rolnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), złożone i związane.

 

Program obejmuje odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw i owoców, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

 

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

 

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Przywidz dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie ankiety nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, pok. nr 13 lub pod nr tel. 586825069 oraz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2023/.