Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 lutego br. podjął Uchwałę nr 205/432/23 w sprawie ogłoszenia Konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki” na najlepszy produkt! Będzie to już XI edycja konkursu. Konkurs ma na celu popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego Pomorza. Do udziału w konkursie zapraszamy producentów żywności, restauratorów, gospodarstwa rolne i agroturystyczne, szkoły gastronomiczne czy koła gospodyń wiejskich.

Finał Konkursu odbędzie się w miesiącu maju br. w Gdańsku.

Formularz zgłoszenia (bez produktu) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023r.

 

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 produktów, każdy w innej kategorii:

1.    produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty i przetwory: mięsne, z ryb, mleczne i miody.

2.            produkty pochodzenia roślinnego, w tym przetwory: owocowe, warzywne, z grzybami;

3.            produkty zbożowe i cukiernicze;

4.            napoje, w tym alkoholowe i bezalkoholowe;

5.            inne produkty, w szczególności łączące surowce roślinne ze zwierzęcymi.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Pierwszy etap – nominacja do finału konkursu - spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu produktów komisja konkursowa wybierze 30 produktów do etapu drugiego.

Drugi etap – wybór laureatów w każdej z 5 kategorii.

Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii oprócz statuetki Bursztynowego Lauru otrzymają nagrodę finansową w wysokości 1 000 zł. Dodatkowo producenci zakwalifikowani do finału otrzymają 400 zł.

Zgłoszenie udziału w konkursie można dokonywać w poniższy sposób:

•             Na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem „Konkurs kulinarny”;

•             Pocztą elektroniczną na adres: dros@pomorskie.eu. W przypadku tej formy wysyłki należy wysłać skan podpisanego ręcznie formularza;

•             Osobiście w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, sekretariat – pokój nr 100.