Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego nauczyciela mianowanego.

14 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Przywidzu Wójt Gminy  Marek Zimakowski uroczyście wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego dla 4 nauczycieli, którzy   24 sierpnia b.r.  zdali egzamin przed powołaną komisją egzaminacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Do ww. nauczycieli należą:

  • Agnieszka Norek - nauczyciel języka angielskiego, logopedii  w Szkole Podstawowej w Trzepowie
  • Edyta Warczak- nauczyciel matematyki, chemii i fizyki w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu
  • Magdalena Żurowska –nauczyciel matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu
  • Maciej Prądziński - nauczyciel wychowania fizycznego  w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Pomlewie

Ponadto nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie potwierdzając je podpisem.

W uroczystości wręczenia awansów uczestniczyli również:  Pani Alina Klejna – Zastępca Wójta, Pani Grażyna Kłęk – Inspektor ds. społecznych, Pani Magda Dryll -  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

Nowo mianowanym nauczycielom życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej,  a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym.