Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zwiększenie dofinansowania o ponad 3 mln zł !

Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19.11.2020r. zwiększono kwotę dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym oraz kanalizacji w Jodłownie, Gromadzinie i Marszewskiej Górze. 

Kwota dofinansowania wzrosła z 48,8 % aż do 59,09 %. Wzrost o 10,29 punktów procentowych stanowi zwiększenie dofinansowanie o  3.142 .988,88 !

To już czwarte pozytywne rozpatrzenie wnioskowanego przez Gminę Przywidz zwiększenia kwoty dofinansowania na cel projektu pt. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”.

Dnia 11 grudnia 2020 roku Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski wręczył Wójtowi Gminy Przywidz Markowi Zimakowskiemu symboliczny bon, potwierdzający przyznanie dofinansowania.