Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Kosultacje społeczne w sprawie gazu łupkowego

Informujemy o konsultacjach społecznych w sprawie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, m.in. gazu łupkowego.

Formularz konsultacyjny znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/youvoice/ipm/forms/dispatch?form=SHALEGAS&lang=en

Załączniki: