Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Komunikat nr 2 ws rozwiązywania umów na odbiór odpadów

Informacja dotycząca czasu obowiązywania umów na odbiór odpadów z
nieruchomości na terenie gmin w Związku Gmin Wierzyca.

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości informujemy, iż:

 1. Do dnia 30 czerwca 2013 roku obowiązują dotychczasowe reguły indywidualnego zawierania umów pomiędzy właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne.
 2.  Ze względu na zmianę przepisów prawnych w zakresie sposobu organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości i przejęciem organizacji odbioru odpadów z dniem 1 lipca 2013 roku przez „Związek Gmin WIERZYCA”, wszyscy właściciele nieruchomości muszą indywidualnie złożyć dyspozycje rozwiązania umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych.     Dyspozycję taką należy przesłać właściwej firmie do końca marca 2013 roku, ze wskazaniem okresu skutecznego wypowiedzenia umowy na dzień 30 czerwca 2013 roku. Nie złożenie odpowiedniej dyspozycji skutkować może podwójną opłatą za odbiór odpadów.
 3. W przypadku budownictwa wielorodzinnego umowy w imieniu mieszkańców wypowiada zarządca nieruchomości: TBS, ZUK, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,
 4. Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych nie uległo zmianie.
 5. Adresy firm świadczących usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych:
  1) SITA Pomorze, ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna, tel.586865205;
  2) Usługi Transportowe Stanisław Staubach, ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla, tel. 598231860, 721564553;
  3) Przedsiębiorstwo „KOLTEL” s.c. M.T. Kolbusz; 83-200 Starogard Gdański ul. Droga Owidzka 2a; tel. 585611091;
  4) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.; 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22; tel.585623067;
  5) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.; ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk; Tel. 523984380;
  6) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy; Tel. 585882506;
  7) Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard  Wiesław; Wielki Komorsk ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie; Tel.603811640;
  8) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe;
  9) Firma Transportowa „Piotr” Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Piotr Brzoska, 83-221 Osiek, ul. Olszynka 2A, Tel. 600948216;
  10) PROBE-BIS Sp. z o.o., ul. Droga Owidzka 3, 83-200 Starogard Gdański; 585626111;
  11) ZGZ Transport S. Topolewski PUH, ul. Zblewska 39, 83-200 Starogard Gdański; Tel 515265640;

Wojciech Pomin
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wierzyca