Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Informacja w sprawie wypowiadania umów

W związku z  nowelizacją  ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Przywidz informuje właścicieli nieruchomości  o konieczności wypowiedzenia umowy dotychczasowemu odbiorcy opadów komunalnych. Umowę należy wypowiedzieć z zachowaniem  okresu wypowiedzenia  zgodnego z zapisami umowy, ze skutkiem wygaśnięcia umowy najpóźniej do 30 czerwca br. Dla przykładu umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia należy wypowiedzieć najpóźniej do końca marca br. Z początkiem lipca 2013 r. obowiązek odbierania odpadów przechodzi z właścicieli nieruchomości na gminę. 

Załączniki: