Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Gmina Przywidz laureatem konkursu "Przyjazna wieś"

Miło nam poinformować, że laureatem III miejsca czwartej edycji konkursu "Przyjazna wieś" w kategorii infrastruktury ekologicznej została Gmina Przywidz, która została nagrodzona za projekt pod tytułem: "Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce w Przywidzu ". Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu „Przyjazna wieś” nastąpiło w Warszawie w dniu 4 grudnia 2012 r. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r. Warunkiem udziału w konkursie było zakończenie projektu do dnia ogłoszenia konkursu.

Celem konkursu "Przyjazna wieś" była promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym.  Projekty zgłoszone do konkursu łączyły politykę horyzontalną Unii Europejskiej oraz wpisywały się w politykę rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Konkurs został rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

  • ekologicznej,
  • społecznej,
  • technicznej.

Do etapu ogólnokrajowego zostały zakwalifikowane te projekty, które zajęły w etapie regionalnym I miejsca w poszczególnych kategoriach.

W zakresie infrastruktury ekologicznej laureatami zostali:

I miejsce - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
za projekt: „Rozbudowa innowacyjnej infrastruktury technicznej ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi położonego w Euroregionie Pomerania”, woj. zachodniopomorskie

II miejsce - Gmina Iława
za projekt: „Budowa ekologicznej mini Przystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Iława”, woj. warmińsko – mazurskie

III miejsce - Gmina Przywidz
za projekt: „Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce w Przywidzu”, woj. pomorskie

W zakresie infrastruktury społecznej laureatami zostali:

I miejsce - Fundacja Gallen
za projekt: „Modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z dostosowaniem do funkcji muzealnej”, woj. dolnośląskie

II miejsce -  Gmina Nowa Słupia
za projekt:  „Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia”, woj. świętokrzyskie

III miejsce - Gmina Chełmża
za projekt: „Remont świetlicy wiejskiej w budynku pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno”, woj. kujawsko-pomorskie

W zakresie infrastruktury technicznej laureatami zostali:

I miejsce - Gmina Cekcyn
za projekt : „Bory Tucholskie – w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionów Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”. Budowa amfiteatru w Cekcynie, woj. kujawsko – pomorskie

II miejsce - Gmina Borowie
za projekt:  „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia”, woj. mazowieckie

III miejsce - Gmina Giżycko
za projekt: „Budowa parku wodnego w Wilkasach”, woj. warmińsko-mazurskie

Galeria zdjęć