Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Konsultacje programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2013 rok.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 28.11.2012r. do dnia 12.12.2012r. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2012r. r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@przywidz.pl, tradycyjnej: Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Grażyna Kłęk, Sekretarz Gminy.

Projekt uchwały i Projekt Programu Współpracy

Zarządzenie 82/2012 z dnia: 2012.11.26

Uchwała XX/131/2012 z dnia: 2012.09.26