Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Pismo od Zarządu Powiatu Gdańskiego

Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16, W odpowiedzi na pismo nr GK.D 7040.49.2012 z dnia 30.10.2012 r. (wpł. 06.11.2012 r.) informuje, ze nie przewiduje ujęcia w budżecie na rok 2013 proponowanego przez Gminę Przywidz zadania inwestycyjnego tj. Przebudowa drogi powiatowej Borowina - Guzy. Powiat Gdański zabezpieczył środki finansowe w celu ich lepszego wykorzystania na remonty dróg i chodników w 2013 roku W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012 -2015. Wnioskowana inwestycja będzie możliwa do realizacji w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków finansowych w budżecie Powiatu w 2013 roku. Jednocześnie informuję, ze w budżecie na rok 2013 zaplanowano również środki finansowe na bieżące utrzymanie, które w ramach możliwości przeznaczone zostaną na wycinkę zakrzaczeń oraz drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie korony drogi. Prace te wykonywane będą w okresie zimowym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Załączniki: