Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY PRZYWIDZ W DNIACH 26-29.11.2012 r. (poniedziałek - czwartek) NA TERENIE GMINY PRZYWIDZ USTAWIONE ZOSTANĄ KONTENERY DO BEZPŁATNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM DUŻYCH ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

MIEJSCE  I DATA USTAWIENIA KONTENERÓW:

26.11.2012 r.

JODŁOWNO: godz. 10.00-10.30

 • remiza OSP

HUTA DOLNA+MARSZEWSKA GÓRA: godz. 10.45-11.30

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

MARSZEWSKA KOLONIA: godz. 12.30-13.15

 • koło sołtysa (ul. Potokowa 14)

ZĄBRSKO GÓRNE: godz. 13.30-14.00

 •  przy sklepie

27.11.2012 r.

PIEKŁO DOLNE: godz. 10.00-10.30

 • przy krzyżu w miejscowości

PRZYWIDZ:

 • na osiedlu „Jesionowa”, przy bloku nr 10 godz. 10.45-11.15
 • targowisko gminne – ul. Spacerowa godz. 11.20-11.50

Huta Górna:godz. 12.00-12.30

 • skrzyżowanie ul. Dworska -Podgórna-Górna

POMLEWO: godz. 12.45-13.30

 • boisko Szkoły Podstawowej

KOZIA GÓRA: 13.45-14.15

 • kapliczka

28.11.2012 r.

PIEKŁO GÓRNE: godz. 9.30 – 9.45

 • koło krzyża

TRZEPOWO: godz. 10.00-10.30

 •  koło sołtysa

BOROWINA: godz. 10.45-11.15

 • szkoła Podstawowa (ul. Długa)

KIERZKOWO: godz. 11.30-12.15

 • przy krzyżu

MIŁOWO: godz. 12.30-13.00

 • koło sklepu

OLSZANKA: godz. 13.15-13.45

 - przy sklepie

SUCHA HUTA: godz. 14.00 – 14.15

 - koło sołtysa (Sucha Huta 8)

29.11.2012

MICHALIN: Klonowo Dolne – koło sołtysa ( ul. Zgody 2) godz. 10.00 – 10.30

Michalin, Klonowo Górne – koło krzyża godz. 10.45-11.15

NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA+MAJDANY: godz. 11.30-12.15

 • remiza OSP

CZĘSTOCIN+ROZTOKA: godz. 12.30-13.00

 • Roztoka przy sklepie

STARA HUTA: godz. 13.15-13.45

 •  przy hydroforni

W kontenerach można umieszczać: stare meble, dywany, wykładziny, stolarkę budowlaną, itp. 

Odpady takie jak: opony gruz, popiół, papa, odpady komunalne, segregowane, elektrośmieci oraz odpady budowlane zawierające materiały niebezpieczne, np. azbest, nie będą odbierane. 

Wójt Gminy Przywidz
Marek Zimakowski

Chroń razem z nami środowisko !!!