Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2019.DA z dnia 7 paździ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Października, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2019.DA z dnia 7 października 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz złącza kablowego na działkach 48, 21, 102, 77 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2019.DA z dnia 9 wrzesn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 9 Września, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2019.DA z dnia 9 wrzesnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej Sn 15kV/nn 0,4 kV polegającej na demontażu istniejących linii napowietrznych i stacji transformatorowej oraz budowie w nowych lokalizacjach linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach 90/2, 92/1, 92/2, 92/3. 92/4, 92/5, 92/7, 92/8. 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Działka 59/1 Pomlewo

Data publikacji: 
wtorek, 3 Września, 2019
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Działka 59/1 Pomlewo

Działka 31 Sucha Huta

Data publikacji: 
poniedziałek, 2 Września, 2019
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Działka 31 Sucha Huta

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3

Data publikacji: 
wtorek, 27 Sierpnia, 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3

Wojewoda Pomorski zawiadamia, ża zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 2 punkt 3 u...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, ża zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 2 punkt 3 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku nr TLL/3306/19/MZ z dnia 18 lipca 2019r. (wpłynął w dniu 19 lipca 2019r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Pana Macieja Zielonkę, w dniu 14 sierpnia 2019r. wydał decyzję nr WI-III.747.1.10.2019.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń", w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.i.s.p., dla działek ewidencyjnych nr 254/1 i nr 256/1 obręb Marszewska Góra w gminie Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2019.DA z dnia 12 sierp...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2019.DA z dnia 12 sierpnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV (wymiana słupa) na działce 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna i działce 1/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2019.DA z dnia 12 sierp...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2019.DA z dnia 12 sierpnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 340/3 i 345/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 9 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.08.2019 r. Pani Iwony Żygowskiej przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej Sn 15kV/nn 0,4 kV polegającej na demontażu istniejących linii napowietrznych i stacji transformatorowej oraz budowie w nowych lokalizacjach linii napowietrznej Sn 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach 90/2, 92/1, 92/2, 92/3. 92/4, 92/5, 92/7, 92/8. 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Strony