Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016
z dnia 14 września 2016 roku

 

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

POMLEWO

Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz
Uchwała Nr XXXIV/275/2018
z dnia 21 września 2018 roku

Plan przed uchwaleniem 

na sesji Rady Gminy

 

 

PIEKŁO GÓRNE

Zmiana fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz)

Uchwała Nr XXXIV/276/2018

z dnia 21 września 2018 roku

Plan przed uchwaleniem

na sesji Rady Gminy

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

PRZYWIDZ

Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem
zabudowy od rzek i jezior, w obrębie
geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Uchwała Nr IV/20/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Projekt planu w trakcie uzgodnień

HUTA DOLNA

Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolna,
gmina Przywidz

 

Uchwała Nr V/34/2019 
z dnia 8 lutego 2019 roku

Projekt planu w trakcie uzgodnień

PIEKŁO GÓRNE

rejon ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/53/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

 

KOZIA GÓRA

Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/54/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania