Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Komunikat dotyczący wniosku złożonego przez firmę WOBET

Komunikat dotyczący wniosku złożonego przez firmę WOBET pod nazwą: "Budowa instalacji do odzysku i recyklingu opdadów tworzyw sztucznych. Budowa punktu przesypowego odpadów w Miłowie, ul. Budowlanych 1, dz. nr 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo

Załączniki: